OM OSS

        HJEMMESIDEN REPATRIERING

Internettsiden REPATRIERING.NO drives av en gruppe innvndringsmotstandere  med Oddbjørn Jonstad i spissen. Han er også gruppens kontaktmann og talsmann.


Gruppen mener at bortimot all innvandring ikke er hjemlet i lov eller internasjonale avtaler. Den har heller ikke noe grunnlag i folkemeningen, -  er meningløs og skulle vært stoppet for lenge siden. Dette fordi alle former for assimilering og integrering har slått feil - derfor blir den best løsningen å få innvandrerne til å reise hjem til sitt fedreland. Siden assimilering og integrering som nevnt ikke fungerer i landet,  bør også etterkommerne etter innvandrere reise hjem til sitt opprinnelige fedreland og bygge sin fremtid der.

OVERSIKTER


MILORG
MILORG er en organisasjon som holder øye med hvem som promoterer innvandring til og islamisering av landet


                   TRYKK HERLANDSSVIK
LANDSSVIKER er en internettside som gir en oversikt over landssvikere, dvs. personer som sviker sitt land


                TRYKK HER


SVARTELISTET
SVARTELISTET er en internettside som gir en oversikt over personer som helt og holdent har sviktet sitt land og sitt folk


           TRYKK HER


RIKSRETT
RIKSRETT  er en internettside som gir en oversikt over personer som bør stilles for retten for landssvik                   TRYKK HER


INNVANDRER-REGNSKAP


INNVANDRERREGNSKAP er en internettside som gir en oversikt over hva innvandringen koster - både samfunnsøkonomisk 


           TRYKK HER

KONTAKT OSS


Du er velkommen til å kontakte oss når du vil, alt blir holdt konfidensielt. Se kontaktskjema på menyen øverst

Eller du kan kontakte vår talsmann Oddbjørn Jonstad på jonstad@online.no